Kasmetinis apsireiškimas Mirjanai Soldo – 2021 m. kovo 18 d.

„Brangūs vaikai, motiniškai kviečiu jus grįžti prie Evangelijos džiaugsmo ir tiesos. Grįžkite prie mano Sūnaus meilės, nes Jis laukia jūsų išskėstomis rankomis. Visa, ką darote gyvenime, darykite drauge su mano Sūnumi, su meile ir būsite palaiminti. Tegu jūsų dvasingumas būna vidinis, o ne vien tik išorinis. Tik taip jūs tapsite nuolankūs ir didžiadvasiai, pripildyti meilės ir džiaugsmo. O mano Motiniška Širdis džiaugsis kartu su jumis. Dėkoju jums.”

Read Previous

Mąstymas gavėnios metu (t. Marinko Šakota)

Read Next

24.03.2021