Kasmetinis apsireiškimas Mirjanai Soldo – 2020 m. kovo 18 d.

„Brangūs vaikai! Mano Sūnus, kaip Dievas, visada žvelgė pro laiką. Kaip Jo motina, aš regiu laike per Jį. Matau gražius ir liūdnus dalykus. Bet aš matau, kad meilė vis dar egzistuoja ir kad reikia padaryti taip, kad ji būtų pažinta. Vaikai mano, jūs negalite būti laimingi, jei nemylite vienas kito, jei neturite meilės savo gyvenimo kiekvienoje situacijoje ir kiekvieną akimirką. Ir aš, kaip motina, ateinu pas jus iš meilės, kad padėčiau jums pažinti tikrą meilę ir kad pažintumėte mano Sūnų. Štai kodėl aš jus kviečiu nuolat iš naujo ir vis labiau trokšti meilės, tikėjimo ir vilties. Vienintelis šaltinis, iš kurio galite gerti, yra pasitikėjimas Dievu, mano Sūnumi. Mano vaikai, neramumų ir atsižadėjimo akimirkomis ieškokite tik mano Sūnaus veido. Gyvenkite Jo žodžiais ir nebijokite. Melskitės ir mylėkite nuoširdžiais jausmais, gerais darbais ir padėkite, kad pasaulis pasikeistų ir mano Širdis triumfuotų. Kaip ir mano Sūnus, sakau jums, mylėkite vienas kitą, nes be meilės nėra išganymo. Dėkoju jums, vaikai mano.”

Read Previous

2020 m. kovo 18 d. Kasmetinis Dievo Motinos pranešimas Mirjanai Dragićević-Soldo

Read Next

Medžiugorjės parapijos klebono tėvo Marinko Šakota KREIPIMASIS, 19.03.2020.