2023 vasario 25

„Brangūs vaikai! Tęskite atsivertimą, apsivilkite atgailos drabužiais ir asmeninėje gilioje maldoje bei nuolankume prašykite Aukščiausiojo ramybės ir taikos. Šiuo malonės metu šėtonas nori jus sugundyti, bet jūs, vaikeliai, ir toliau žvelkite į mano Sūnų ir sekite paskui Jį link Kalvarijos, susilaikydami ir pasninkaudami. Esu su jumis, nes Aukščiausiasis man leidžia jus mylėti ir vesti jus link širdies džiaugsmo tikėjime, kuris auga visiems tiems, kurie Dievą myli labiau už viską. Ačiū, kad atsiliepėte į mano kvietimą“.

Read Previous

2023 sausio 25

Read Next

2023 kovo 25