2022 vasario 25

„Brangūs vaikai! Aš esu su jumis ir mes meldžiamės kartu. Padėkite man, vaikeliai, malda, kad šėtonas nenugalėtų – jo mirties, neapykantos ir baimės galia aplankė Žemę. Todėl, vaikeliai, grįžkite prie Dievo, prie maldos, pasninko ir atsižadėjimų už visus sutryptus, vargšus ir neturinčius balso šiame pasaulyje be Dievo. Vaikeliai, jei negrįšite prie Dievo ir Jo įsakymų, jūs neturite ateities. Štai kodėl Jis atsiuntė mane pas jus, kad jus veščiau. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

Read Previous

2022 sausio 25

Read Next

2022 kovo 18