2019 lapkričio 25

„Brangūs vaikai! Tegul šis laikas jums būna maldos laikas. Be Dievo nėra jumyse ramybės. Todėl, vaikeliai, melskite taikos savo širdyse ir šeimose, kad Jėzus galėtų gimti jumyse ir suteiktų jums savo meilę ir palaiminimą. Pasaulyje vyksta karai, nes širdys kupinos neapykantos ir pavydo. Vaikeliai, jūsų akyse matyti nerimas, nes jūs neleidote Jėzui gimti jūsų gyvenime. Ieškokite Jo, melskitės, ir Jis padovanos jums save Kūdikėlyje, kuris yra džiaugsmas ir taika. Aš esu su jumis ir meldžiuosi už jus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Read Previous

2019 spalio 25

Read Next

2019 gruodžio 25