2018 gruodžio 25

“Brangūs vaikai! šią maloningą dieną kviečiu jus meilei. Vaikeliai, Dievas begaliniai myli jus, todėl, vaikeliai, su visišku pasitikėjimu, nežiūrėdami atgal ir be baimės pilnai atiduokite Jam savo širdis, kad Dievas pripildytų jas savąja meile. Nebijokite tikėti Jo meile ir gailestingumu, nes Jo meilė yra stipresnė už bet kokią jūsų silpnybę ir baimę. Todėl, vaikai mano, su kupina meilės širdimi pasitikėkite Jėzumi ir tarkite Jam savąjį TAIP, nes Jis yra vienintelis kelias, vedantis pas Amžinąjį Tėvą.“

Read Previous

2018 lapkričio 25

Read Next

2018 gruodžio 25