2017 gegužės 25

„Brangūs vaikai! Aukščiausiasis leido man iš naujo kviesti jus atsivertimui. Vaikeliai, atverkite savo širdis malonei, kuriai esate visi pakviesti. Būkite taikos ir meilės liudytojais šiame neramiame pasaulyje. Jūsų gyvenimas čia, žemėje, yra praeinantis. Melskitės, kad per maldą ilgėtumėtės dangaus ir dangiškų dalykų ir jūsų širdys regės viską kitaip. Neesate vieni, aš esu su jumis ir užtariu jus prieš savo Sūnų Jėzų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Read Previous

2017 balandžio 25

Read Next

2017 birželio 25