2016 spalio 25

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus: melskitės už taiką! Atsižadėkite egoizmo ir gyvenkite pranešimais, kuriuos jums duodu. Be jų negalite pakeisti savo gyvenimo. Gyvendami malda, turėsite ramybę. Gyvendami ramybėje, jausite poreikį liudyti, nes atrasite Dievą, kuris jums dabar atrodo tolimas. Todėl, vaikeliai, melskitės, melskitės, melskitės ir leiskite Dievui įeiti į jūsų širdis. Sugrįžkite prie pasninko ir išpažinties, kad nugalėtumėte blogį savyje ir aplink jus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Read Previous

2016 spalio 02

Read Next

2016 lapkričio 02