2016 birželio 25

„Brangūs vaikai! Kartu su Manimi dėkokite Dievui už dovaną – Mano buvimą jūsų tarpe. Melskitės, vaikeliai, ir gyvenkite pagal Dievo įsakymus, kad jums būtų gera žemėje. Šiandien, šią palaimos dieną, suteikiu jums Savo Motinišką taikos, ramybės ir meilės palaiminimą. Užtariu jus Savo Sūnaus akivaizdoje ir kviečiu jus: būkite atkaklūs maldoje, kad kartu su jumis galėčiau įgyvendinti Savo planus. Dėkoju, kad atsiliepėte Mano kviečiami!”

Read Previous

2016 gegužės 25

Read Next

2016 rugsejo 25