MALDOS LAIKAS (Tėvas Ljubo Kurtovičius,OFM)

2024 m. sausio 25 d. pranešimas
„Brangūs vaikai! Tegul šis laikas būna maldos metas“.
Mergelė Marija daug kartų kalbėjo apie būtinybę skirti laiko maldai. Laiką ir gyvenimą mums davė Dievas. Neturime kito laiko ir gyvenimo. Šį gyvenimą gyvename tik vieną kartą. Jokių pakartojimų. Gali atsitikti, kad iššvaistysime gyvenimą. Kaip nepraleisti gyvenimo tuščiai ir kam pašvęsti mums duotą laiką?
Išėjimo knygoje skaitome: „Atsimink, kad švęstum šabo dieną. Šešias dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet septintoji diena yra VIEŠPATIES, tavo Dievo, šabas: nedirbsi jokio darbo – nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė, nei tavo galvijai, nei ateivis, gyvenąs tavo gyvenvietėse. Nes per šešias dienas VIEŠPATS padarė dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas yra juose, bet septintąją dieną jis ilsėjosi. Todėl VIEŠPATS septintąją dieną palaimino ir ją pašventino.“ (Iš 20, 8–11).
Dievas duoda savo žmonėms Dešimt įsakymų, ir vienas iš jų yra įsakymas švęsti Viešpaties dieną. Mums, krikščionims, sekmadienį.
Savaitės gyvenimo ritme Dievas įsako mums vieną dieną skirti Viešpačiui. Šis įsakymas, kaip ir visi kiti, turėtų būti skaitomas su sakiniu, kuris yra prieš įsakymą: jei nori būti laisvas arba jei nori išmokti gyventi kaip laisvas žmogus, privalai gerbti Dievo įsakymus.
Sekmadienis nėra poilsio diena. Tai diena, skirta Dievui. O geriausias poilsis būna tada, kai esi geriausioje draugijoje. Būdamas su Dievu ilsiesi daugiau nei ilgai miegodamas ir tinginiaudamas.
Dievo žodis perspėja mus kartu su Dievo Motinos kvietimu melstis: „Juk viena diena tavo kiemuose vertesnė už tūkstantį bet kur kitur“. (Ps 84, 11)
Jei norime pažinti Dievą, susitikti su Dievu, tapti laisvi, tuomet turime nusiraminti, sustoti, turėti drąsos skirti laiko melstis. Mes negalime to daryti visą laiką
bėgiodami, dirbdami. Negalime to padaryti gyvendami nuolatiniame triukšme, apkrauti įvairaus turinio informacija, kurią mums siūlo pasaulis.
Verta savęs paklausti: ar turiu laiko melstis? Ar turiu drąsos skirti laiko maldai? Kur eina mano gyvenimas? Ką aš gaunu iš gyvenimo?
Yra daug žmonių, kurie yra išvargę nuo skubėjimo, nuolatinio darbo ir bėgiojimo. Ne todėl, kad kažkas juos verčia, o jie verčia save. Deja, žmonės išnaudoja save ir neskiria sau laisvo laiko. Tame ir tokiame gyvenimo ritme nelieka laiko pasikalbėti su šeima, nebelieka laiko Dievui, nėra laiko žmonėms, nėra laiko pomėgiams, tam, kas maitina sielą ir gyvybę.
Būdama ir mūsų motina, Dievo Motina nori mus paraginti drąsiai skirti laiko maldai, kad galėtume atrasti gyvenimo pilnatvę. Laikas, skirtas maldai, yra naudingiausias mūsų laikas. Nors kyla pagunda manyti, jog esame per daug užsiėmę, kad melstumės, bet baigę melstis matome, kaip malda taupo laiką.
Deja, niekas nėra taip paviršutiniškai suprantama ir taip mažai praktikuojama kaip malda. Todėl iš visos širdies maldoje kreipkite žvilgsnį į Dievą, o ne į savo problemas, ir pamatysite, kad Dievas tada pradės daryti permainų stebuklus jūsų gyvenime.
Malda
Mergele Marija, tikėjimo ir maldos Motina, išmokyk mus melstis. Užtark mus maldoje. Melskis su mumis ir už mus, kaip meldeisi su pirmąja Bažnyčia, su apaštalais, laukdama Jėzaus pažado – Šventosios Dvasios. Tu, Malonės pilnoji, kuri nepaliauji kviesti savo vaikų su ilgesiu širdyje, kad pagaliau rimtai priimtume Tavo žodžius ir patirtume Dievo malonės galią. Tegul mūsų širdys ir gyvenimas keičiasi pagal laiką, kurį atiduosime Dievui nuoširdžiai melsdamiesi, kuomet Dievas gali ateiti pas mus ir daryti savo stebuklus. Tegul Dievas meldžiantis ateina pas mus ir per mūsų maldą pas kiekvieną, kurį sutiksime. Amen.

Read Previous

Tegul šis laikas būna jums maldos metas (Terezia Gražiová)

Read Next

PASIRENGIMAS MIŠIOMS (Tėvas Slavko Barbaričius, OFM)