Tegul šis laikas būna jums maldos metas (Terezia Gražiová)

Maldos laikas Taikos Karalienės mokykloje – tai meilės laikas. Šiandien Ji mus kviečia: „Tegul šis laikas būna maldos metas“. Šitaip esame kviečiami iš naujo įsisąmoninti grožį svarbiausių ir dažniausiai pasikartojančių Jos pranešimų – o jie yra apie maldą.
Prisiminkime, kad pirmoji malda su regėtojais prasidėjo septyniskart sukalbėjus „Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“ ir „Garbė Dievui“. Vėliau ji pakvietė mus melstis vieną rožinį per dieną, o dar vėliau – tris rožinius kasdien. Toliau Ji vedė mus melstis po kryžiumi, melstis garbinant Švenčiausiąjį Sakramentą, melstis apmąstant Šventąjį Raštą, pasninkauti.
Ji mums kartoja, kad asmeninė malda yra svarbi, taip pat svarbi ir bendra malda. Svarbi šeimos malda ir svarbi bendruomenių malda. Savo pranešimuose Dievo Motina mums primena:
„Malda – tai džiaugsmas. Malda yra tai, ko trokšta žmogaus širdis; malda – tai jūsų ramybės pagrindas; malda – tai džiaugsmas, be kurio neįmanoma gyventi; tegul malda jums tampa kaip oras, kuriuo kvėpuojate, o ne našta; tikroji malda kyla iš širdies gilumos, iš kentėjimo, iš jūsų džiaugsmo, iš jūsų atgailos; malda – tai vaiko pokalbis su Tėvu; jūsų malda turi būti tokia stipri, kaip gyvasis akmuo; malda daro stebuklus jumyse ir per jus; malda – tai meilė; malda suteikia jėgų vidinėje kovoje; malda padės jums, nes jus gelbsti, malda gelbėja visą pasaulį; vaikeliai, malda — tai tikėjimo širdis ir amžinojo gyvenimo viltis; malda – tai slaptas susitikimo su Dievu raktas; tebūna jūsų malda dar stipresnė, kad nutildytų visas netyrąsias supriešinimo ir karo dvasias; malda atveria širdis ir teikia viltį, o tikėjimą gimdo ir stiprina.“
Paskutiniais savo apsireiškimų metais Marija mus kviečia savo gyvenimus paversti malda, kiekvienam iš mūsų tapti malda.
Apie Dievo Motiną galima pasakyti, kad Ji pati gyvendama buvo malda. Šiandienos pranešimu „Tegul šis laikas būna maldos metas“ Ji nori mus išmokyti savo žemiškąjį gyvenimą nugyventi taip, kaip Ji. Kad nesustojančiame įvykių sūkuryje žinotume, jog širdies tyloje mūsų visuomet laukia geriausias draugas – VISAGALIS DIEVAS.
Apsispręskime kurti mūsų gyvenimo istoriją kartu su Viešpačiu, ir Jis veiks mumyse ir per mus taip, kaip tai darė Dievo Motinos gyvenime.
Malda:
Dangaus Tėve, dėkojame Tau už pranešimus, kuriais per Mariją esame kviečiami melstis. Jos kvietime melstis mes jaučiame begalinį Tavo norą dovanoti Save mums, mylėti mus. Маrija, padėk mums suvokti maldos svarbą mūsų sielų išgelbėjimui. Padėk mums meldžiantis keisti asmenines, mūsų šeimų gyvenimo istorijas ir net pasaulio istoriją. Amen.
Terezia Gražiová
 

Read Previous

DIEVAS YRA ČIA, BŪKITE ŠVENTI (Tėvas Slavko Barbaričius OFM)

Read Next

MALDOS LAIKAS (Tėvas Ljubo Kurtovičius,OFM)