Būkite malda (Teresa Gažiova)

Ačiū Dievui, kiekvieną vakarą virš Medžiugorjės atsiveria dangus, o Taikos karalienė, mūsų Motina, ateina su mumis melstis. Regėtojų liudijimu, Ji beveik visada atrodo džiaugsminga. Prasidėjus karui Ukrainoje ir Palestinoje, Dievo Motinos veide atsirado rūpestis dėl taikos pasaulyje. Mamos bene geriausiai gali įsivaizduoti Dievo Motinos skausmą. Kiekviena gera mama kenčia ir nerimauja dėl savo vaikų, kai jie pasirenka mirtį ir neapykantą.

Vienas jaunuolis paliudijo apie tai, kaip Dievas kalbėjo su juo sapne. Jis labai pyko ant Dievo. Kaltino Dievą, kad Jis neapsaugo jo dėdės, žuvusio kare. Dėdę, kuris buvo labai religingas žmogus, mobilizavo į karą. Jis atsisakė kovoti, atsisakė žudyti. Ir štai jaunuolis susapnavo sapną, kad atsidūrė rojuje ir Dievas kalbėjo su juo šviesoje. Jis iš karto ėmė Dievui priekaištauti, kodėl Jis leido mirti dėdei, kuris Jį mylėjo, padėjo kitiems, daugelis už jį meldėsi. Dievas jam atsakė: „Mano sūnau, aš pasiėmiau šį savo sūnų pas Save, nes jis nenorėjo žudyti Mano vaikų“.

Kai Dievo Motina mums sako, kad šėtonas tampa stipresnis per tuos, kurie pasirinko mirtį ir neapykantą, tai reiškia, kad jie pasirinko amžinąją mirtį. Bet mes galime tai sustabdyti Dievo ir ypač Dievo Motinos padedami.

Kartą regėtojai meldėsi su Dievo Motina ir paprašė Jos pasilikti su jais. Ji atsakė: „Aš visada su jumis, bet jūs melskitės, kad būtumėte su Manimi“.

 Dievas pasaulio gelbėjimo strategiją šiuo metu vykdo per Mariją. Ji kiekvieną dieną ateina į žemę mūsų mylėti. Praėjusio mėnesio pranešime Ji mums pasakė: „Melskitės su Manimi, kad jumyse ir aplink jus viešpatautų gėris“.

Ji mums kartoja: „Tik per maldą ir meilę galite sustabdyti blogį, pakeisti pasaulį, išspręsti tai, kas jums atrodo žmogiškai neįmanoma“. Ji mums sako: „Nepamirškite, kad jūsų gyvenimas nepriklauso jums: tai dovana, ir per ją jūs turite teikti džiaugsmą kitiems ir vesti juos į amžinąjį gyvenimą.“ Prasideda gegužė, mėnuo, skirtas Mergelei Marijai. Nuspręskime šį mėnesį padovanoti Jai, dėl Jos ketinimų. Prašykime Jos padėti mums suvokti, kad tik malda ir konkrečiais meilės darbais galime nešti šviesą tiems, kurie klajoja tamsoje. 

Malda

Marija, Tu sakai mums: Aš esu su jumis, Mano vardas yra meilė. Būti su Tavimi– reiškia būti panašiam į Tave. Padėk mums, Marija, būti ištikimiems ir uoliems maldoje ir meilėje. Mes atiduodame Tau visus savo brolius ir seseris, kurie pasirinko mirtį ir neapykantą. Meldžiame kartu su Tavimi, kad tie, kurie dar nepažino Dievo meilės, galėtų ją patirti, kad meilė diena po dienos stiprėtų žemėje. Amen.

Read Previous

AŠ SU JUMIS IR MYLIU JUS (Tėvas Ljubo Kurtovičius, OFM)

Read Next

Kvietimas į Medžiugorjės susitikimą Skaistkalnėje