SU DIEVO MOTINA IŠGELBĖJIMO KELIU (T. LIUBO KURTOVIČ, OFM)

Dievo Motinos, Taikos Karalienes pranesimas per regetoja Marija Pavlovic Lunetti 2020 kovo 25d:
“Brangus vaikai! As su jumis tu visu metu tekmej, kad vesciau jus isganymo keliu.Grizkit pas mano Sunu, grizkite malda ir pasninku. Vaikeliai, leiskite Dievui kalbeti su jumis sirdyje, nes valdo setonas ir nori sunaikinti jusu gyvenima ir zeme, po kuria jus vaiksciojate. Bukite drasus apsispreskite sventumui..Jus patirsite atsivertima jusu sirdyse ir seimose; girdesis malda; Dievas isgirs jusu sauksmus ir dovanos jums taika. As su jumis ir visus jus laiminu motinisku palaiminimu. Aciu, kad atsiliepet i mano kvietima!”
Beveik visas pasaulis išgyvena suspaudimą dėl pandemijos, kuri nekontroliuojamai plinta vis labiau ir greičiau. Nematomas mažytis virusas, iki galo nesuprantamas net mokslininkams, kelia baimę ir paniką. Mes gyvename jausdami jei ne prislėgimą, tai bent jau vienokį ar kitokį diskomfortą. Gyvenimas visur sulėtėjo ir beveik sustojo. Žmonės įkalinti dėl karantino savo namuose. Ir niekas tiksliai nežino, kiek tai tęsis.
Dabar centre visko, kas ant mūsų užgriuvo, mes nevalingai laukiame sprendimo. Nematydami žmogiško sprendimo, viliamės jo iš Dangaus. Bet nėra ekspres-sprendimo. Nėra tokio, kuriuo, tikriausiai, norėtume viltis. Nėra nei ekspres-maldos, nei paruoštų receptų. Nesiūlo jų jau paruoštų, be mūsų dalyvavimo ir įsitraukimo, ir Dievo Motina. Nėra paruoštų laimės receptų, nėra greito sprendimo mus užgulusių problemų, kurios palietė žmones, nepaisant jų religijos skirtumų, rasės, tautybės, turtingų ar vargšų. Visi mes lygūs šioje bėdoje.
Tuo metu, kai žmonės nerimauja, kaip išsaugoti sveikatą, Dievo Motina Savo siuntime kalba apie išgelbėjimą. Sveikata – neįkainojama vertybė. Žmogus stengiasi ją išsaugoti, o netekęs, visais būdais susigrąžinti. Medikai triūsia, kad patobulintų medicinos mokslą žmonių sveikatai išsaugoti.
Tačiau dabar mes matome gydytojų, epidemiologų, virusologų, mokslininkų, krizių tarnybų darbuotojų ir visų, kas stengiasi išspręsti šią situaciją, bejėgiškumą, ir tą jaučiame. Jaučiame, kad sprendimas kyla ne iš žemės, ne iš mirtingųjų, o iš Dangaus,- ir Dievo Motina kreipia mūsų žvilgsnį į Savo Sūnų Jėzų, į išgelbėjimą. Ji nori mums tikrai atverti tikėjimo akis, kad mes sugebėtume įsisąmoninti ir pripažinti, kas mes esame. Tokios ypatingos situacijos gyvenime gali tapti postūmiu savo gyvenimiškų vertybių apmąstymui. Taip lengvai mes pamirštame apie Dievo egzistavimą, o Jis Savo rankoje laiko pasaulį, visatą ir mūsų mažus gyvenimus, atsidūrusius po mažyčio viruso grėsme…
Ir Dievo Motina stengiasi atverti mums akis pačiam svarbiausiam – mūsų išgelbėjimui. Dėmesys ir darbas dėl išgelbėjimo netrukdo kovai už sveikatą. Ji tik nori pasakyti, kad sveikata ir gyvenimas čia, žemėje, dar ne pats brangiausias. Viskas nepasibaigia tik tuo. Yra dar kai kas labiau vertingo ir brangaus. Mes sukurti Dangui, amžinybei, Dievui.
Sveikata svarbu, bet išgelbėjimas svarbiau. Dievas nežadėjo mums rojaus čia, žemėje, ir nepriekaištingos sveikatos, todėl kad čia viskas ribota. Štai Psalmė 102 (27-29 eil.) byloja: „Kadaise tu padėjai žemės pamatus, ir dangūs tavo sukurti. Jie praeis, o tu pasiliksi; jie susidėvės kaip drabužis. Kaip apdarą juos keiti, ir jie pasikeičia, bet tu esi tas pats, ir tavo metams nėra galo. Tavo tarnų vaikai saugiai gyvens, jų palikuonys bus tvirti tavo Artume.“
Milano ligoninės infekcinio skyriaus vadovas Amedeo Kapetti pasakė: „Kova už sveikatą – pralaimėta kova, anksčiau ar vėliau mes būsime nugalėti. Sveikata – tik įrankis, kurio pagalba gyvenime mes galime pažinti Tą, Kuris šį gyvenimą mums davė“.
Visame tame neieškosime kaltų, nesmerksime, atleisime kitiems ir sau ir prašysime atleidimo , kad išgyventume tai, ką Jėzus mums pažadėjo – išgelbėjimą. O išgelbėjimas – tai asmenybės vientisumas, visos mūsų esybės išgijimas. Kai Jėzus gydydavo kūną, Jis visada tai susiedavo su nuodėmių atleidimu ir širdies atsivertimu.
Ir šiandien skamba Jo žodžiai: „Nebūkite susirūpinę dėl savo gyvenimo. Tėvas žino, ko jums reikia“. Dievo Motinos siuntimas – tik aidas Jos Sūnaus žodžių. Šį pasaulį sukūrė ne žmogus, o Dievas. Todėl žmogus iki galo nepažįsta nei šio pasaulio, nei gamtos dėsnių. Egzistuoja Jis, Tėvas, virš visų jėgų ir gamtos dėsnių. Egzistuoja Tėvas, Kuris laiko Savo rankoje viską ir valdo viską.
Paprašysime Marijos, Pasaulio Valdovės , užtarimo, kad sugebėtume pamatyti savo klaidas, sielos ligas, širdies aklumą ir išgyventi išgelbėjimą, kurį teikia mums Jėzus Kristus, vienintelis Gelbėtojas.
Malda
Dangiškoji Motina Marija, Pasaulio Valdove, tiek kartų istorijoje ateidavai pas mus, kad pakviestum vienytis visus pasaulio vaikus maldoje ir meilėje. Tavo priešas, velnias, bando išskirti, išblaškyti ir supriešinti Tavo vaikus. Jis, melo tėvas ir žudikas, stengiasi išardyti broliškus ir seseriškus žmonių ryšius įvairiais būdais ir visais įmanomais metodais, panaudodamas net baimę prieš naują virusą. Prašom Tavęs, išskleisk Savo Apsiaustą virš mūsų. Sustabdyk tolimesnį viruso plitimą, padėk užsikrėtusiems ir visiems medikams, kovojantiems už sveikatą. Duok, kad Tavo užtariami ir Tavo vadovaujami mes galėtume tobulėti krikščioniškame gyvenime, ypač maldoje ir pasiaukojime dėl artimųjų gerovės, tarpusavio meilėje. Duok mums jėgų būti tikrais tobulos meilės liudytojais Bažnyčioje, vienijančioje mus, nepaisant jokių užmojų išskirti ir išblaškyti. Išmokyk mus mylėti Jėzų, Kuris nenustoja mūsų laukti, gyvas, esantis, Eucharistijoje, nuostabiame ir nuolankiame Savęs dovanojime, kad jo pavyzdžiu mokėtume mylėti kiekvieną žmogų.

Read Previous

Verta yra padovanoti savo gyvenimą Dievo Motinai

Read Next

Dievo Motinos pranešimas Mirjanai Dragićević-Soldo