Laikraštis

Laikraštis leidžiamas kas mėnesį nuo 2004 m. gruodžio mėn. po kiekvieno mėnesio 25 d. Dievo Motinos pranešimo. Internetu laikraštis platinamas slovakų, rusų, ukrainiečių, lietuvių, latvių, anglų ir vokiečių kalbomis.

Per laikraštį „Marijos šviesa“ jungiamės su maldos grupėmis rytų šalyse. Kartu su mumis meldžiasi mūsų broliai ir seserys Slovakijoje ir Čekijoje, Rusijoje ir Ukrainoje, Lietuvoje, Latvijoje, Moldovoje, Baltarusijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Rumunijoje, Indijoje, JAV…