VERTIMAS INTERNETU

  • Rožinis 18.00 val.
  • Šventosios Mišios 19.00 val.
  • Švenčiausiojo Altoriaus Sakramento adoracija antradieniais, ketvirtadieniais ir po vakarinių šventųjų Mišių nuo 20.00 iki 21.00 val.
  • Adoracija šeštadieniais nuo 22.00 iki 23.00 val. (Tiesioginė transliacija per marytv.tv)
  • Kryžiaus garbinimas penktadienį 20.00 val.
Kiekvieną 25-ąją mėnesio dieną – reguliari mėnesio adoracija. 20 val. vakaro prasideda adoracija, o po Mišių Švenčiausiasis Sakramentas išstatomas iki 7 val. ryto.