MALDINGAS SUSITIKIMAS PIRMĄJĮ MĖNESIO ŠEŠTADIENĮ

Pirmasis mėnesio šeštadienis ne visada yra pirmasis šeštadienis po pirmojo penktadienio, bet visada pirmasis mėnesio šeštadienis.

Tai diena, kai dvasiškai susijungia „Marijos šviesos“ bendruomenės nariai ir su mumis susiję draugai, šeimos, maldos grupės.

Kaip galite praleisti pirmąjį mėnesio šeštadienį dvasiškai susivieniję  su mumis?

  • Ryte pašvęskite visą tą dieną, save, savo šeimą, visą pasaulį Nekaltajai Mergelės Marijos Širdžiai ir paaukokite viską, kas įvyks šią dieną, Jos ketinimų, Jos taikos planų įgyvendinimui, Nekaltosios Širdies pergalei.

 Pradžiuginkime Dievo Motiną, kaip ji mūsų prašė Fatimoje, skirdami permaldavimo aukas už visas skriaudas, padarytas Nekaltajai Marijos Širdžiai:

  1. Šventoji išpažintis.
  2. Šventosios Mišios ir Komunija.
  3. Rožinio malda (mažiausiai 15 minučių apmąstymų).

Dalyvaukite bendruomenės, šeimos ar dvasiniame maldos susitikime su mumis.

Maldos susirinkimo eiga:

  1. Malda Šventajai Dvasiai.
  2. Rožinio intencijos:

– atsiprašant už Nekaltosios Marijos Širdies įžeidimus;

– už Dievo Motinos ketinimus, už Jos taikos planų įgyvendinimą ir Jos Nekaltosios Širdies pergalę;

– bendra intencija, nurodyta žurnale;

– asmeniniai besimeldžiančiųjų prašymai.

  1. Rožinio malda su apmąstymais.
  2. Šventasis Raštas.
  3. Pasišventimas Nekaltajai Marijos Širdžiai.

(Galite naudotis ir apmąstymais žurnale „Marijos šviesa“).

Esant galimybei, maldos grupės savo parapijose pirmąjį mėnesio šeštadienį rengia maldos susirinkimą (vigilijos forma).

Programa: 15 dešimčių Rožinio malda ir apmąstymai – ne mažiau 15 minučių, šv. Mišios ir Komunija su permaldavimo intencija už Nekaltosios Mergelės Marijos Širdies įžeidimus, ​​Jėzaus garbinimas Švenčiausiajame Sakramente, savęs paaukojimas Mergelės Marijos Nekaltajai Širdžiai. Medžiugorjėje taip pat meldžiamės už jus, jūsų šeimas, jūsų bendruomenes, jūsų ketinimus, poreikius. Kylame į Podbrdo – pirmųjų Dievo Motinos apreiškimų vietą – ir meldžiamės už jus.