“Tęskite atsivertimą, apsivilkite atgailos drabužiais ir asmeninėje gilioje maldoje bei nuolankume prašykite Aukščiausiojo ramybės ir taikos. “

Taikos Karalienės pranešimas, 2023 m. vasario 25 d.

Maldos ir pasninko už taiką novena

2023 m. kovo 16-24 d

Dėkojame kiekvienam asmeniškai, visoms bendruomenėms ir parapijoms, kurios jungiasi bendrai maldai ir pasninkui už taiką.

Ši novena vykdoma moralinėje apsaugoje ir palaiminus Košicės arkivyskupui metropolitui Bernard Bober
(Slovakija) ir Charkovo-Zaporožės vyskupijos padėjėjui Jan Sobilo (Ukraina).

Atsiliepkime į kvietimą ir prisijunkime prie maldos bei pasninko asmeniškai, šeimose, maldos bendruomenėse ir parapijose! 2023 m. kovo 16-24 d.

Ko melsimės ir kaip pasninkausime?

Prisijunk prie mūsų!

MALDA

Pasirinkite tinkamą maldos valandą, kurios metu pakaitomis bus meldžiamasi Rožančius.

PASNINKAS.

Pasirinkite dieną pasninkui duona ir vandeniu (jei negalite pasninkauti dėl savo sveikatos, galite apriboti save nuo to, prie ko esate labiausiai prisirišę maiste ar bloguose įpročiuose)

Siūlome du būdus prisijungti prie novenos pasauliui nuo 2023 m. kovo 16 d. iki 24 d.:

1. Prisijunkite prie savo parapijos ar maldos bendruomenės

Jei norite savo parapijoje organizuoti nuolatinį pasninką ir maldą, tuomet kunigo iniciatyva (ar jo palaiminimu) galite susidėlioti grafikus internetu arba atsispausdinti paruoštus pildytinus grafikus, daugiau informacijos:

arba nuskaitydami QR kodą:

Eikite į novenos organizavimo instrukcijas, nuskaitydami šį QR kodą
Eikite į lentelę ir grafikus nuskaitydami šį QR kodą

2. Prisijunkite prie novenos asmeniškai maldos ir pasninko už taiką (el.) svetainėje

Galite eiti į mūsų puslapį www.mir.com.hr ir pasirinkti tinkamą pasninko dieną arba tinkamą maldos už taiką valandą, įvesdami savo vardą į tvarkaraščio lenteles.

1) Eikite į www.mir.com.hr ir pasirinkite tinkamą kalbą

2) Pasirinkite kategoriją MALDA arba PASNINKAS

3) Lentelėje pasirinkite valandą ir įveskite savo vardą, kad prisijungtumėte prie maldos

4) Panašiai lentelėje pasirinkite pasninko dieną ir įveskite savo vardą

Noveną užbaigkime pasišventimo Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltajai Širdžiai Apreiškimo iškilmių proga 2023 m. kovo 25 d.

Prisijungti prie bendro pasišventimo galite 2023 m. kovo 25 d., 11:30 CET(centriniu Europos laiku), internetinės transliacijos metu nuo Apsireiškimo kalno (Podbrdo, Medjugorjė) per nuorodą mūsų puslapyje marytv.tv

arba pasišvęsdami individualiai, su šeimomis, savo parapijose Jums patogiu metu (2023 m. kovo 25 d.)

Žemiau siūlome jums pasišventimo maldą:

O Švenčiausioji Mergele Marija, šiandien Tavo akivaizdoje ir būdama(s) Tavo rankose aš atnaujinu ir patvirtinu savo Krikšto įžadus. Amžinai atsižadu šėtono ir jo darbų ir pasišvenčiu mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Švenčiausiajai Širdžiai. Eidama(s) paskui Jį noriu nešti savo kryžių per visas savo gyvenimo dienas ir vykdyti Dangiškojo Tėvo valią. Visų, esančių danguje ir žemiškoje Bažnyčioje, akivaizdoje pasišvenčiu Tavo Nekaltajai Širdžiai. Būk mano Motina ir Karalienė. Visiškame paklusnume ir meilėje Tau aukoju savo kūną ir sielą, visa, kas esu ir ką turiu ir net visų mano praeities, dabarties ir ateities gerų veiksmų vertę, suteikiant Tau pilną ir visišką laisvę naudoti mane ir viską, kas man priklauso, kaip Tau patinka, didesnei Dievo garbei dabar ir per amžius. Amen

Contact:

gospa3@gmail.com